We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Verlofaanvraag

Verlofaanvraag procedure
Wanneer u verlof voor uw kind(eren) wilt aanvragen, vult u hiervoor een formulier in. Dit formulier kunt u hier downloaden of ophalen bij de directie.
De aanvraag dient zes weken van tevoren aangevraagd te worden bij de directie. Zij zullen het aangevraagde verlof wel of niet honoreren. Dit wordt op het formulier aangegeven en ondertekend. Daarna ontvangt u het formulier weer terug. De school bewaart een kopie in het digitale leerlingsysteem. Het is ook mogelijk dat u via de mail de goedkeuring vanuit directie ontvangt. Directie zorgt ervoor dat de leerkracht(en) van uw kind(eren) op de hoogte zijn als ze afwezig zijn wegens geoorloofd verlof.

Ongeoorloofd schoolverzuim
Verlof buiten de vastgestelde vakantiedagen dat wordt opgenomen zonder dat er toestemming voor is verleend door de schoolleiding of de leerplichtambtenaar, wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar, die proces-verbaal opmaakt.

Uitzonderingen
Alleen wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een van de ouders niet mogelijk is om tijdens een reguliere schoolvakantie op vakantie te gaan, kan de directeur eenmaal per schooljaar vrij geven voor een extra vakantie van ten hoogste tien dagen. U dient wel een geldige werkgeversverklaring te overleggen en het verzoek minimaal acht weken van tevoren in te dienen.

Wilt u meer weten over leerplicht en verlof? Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie.