We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Veilige school

Kinderen moeten zich op school veilig kunnen ontwikkelen. Scholen dienen daarom voor een veilige omgeving zorg te dragen. Veilige scholen zijn scholen waar leerlingen, ouders en onderwijs personeel veilig zíjn en waar zij zich veilig voelen.

Een veilige school houdt in dat de school zorg draagt voor veilige speelomgeving, de aanwezigheid van een ontruimingsplan en het voorkomen  dat kinderen elkaar pesten of discrimineren.


Daarnaast is het van belang om met regelmaat met kinderen, ouders en leerkrachten in gesprek te gaan en te inventariseren welke aandachtspunten op het terrein van veiligheid nog aangepakt dienen te worden.

OBS Brinkschool - Protocol sociale veiligheid
OBS Brinkschool - Anti-pestprotocol
OBS Brinkschool stappenplan gedragskaart