We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Ouderraad

De ouderraad (OR) van de Brinkschool bestaat uit ouders van de Brinkschool en een aantal leerkrachten. Voor het schooljaar 2021-2022 bestaat de ouderraad uit de volgende personen:  

Antoinette van der Dong (voorzitter)             
Patijn Beekman (penningmeester) 
Ellen Boringa (secretaris)            
Marina Spekken                                                             
Sanne Meike Mook    
Uulkje de Heer                    
Esther de Groot    

Namens het team van de Brinkschool hebben Ellen Staats, Lot Kleiweg en Krista Mooi zitting in de ouderraad.
 
Wat doet de OR?
Een belangrijke taak van de ouderraad is het ondersteunen van het schoolteam bij allerlei activiteiten, vieringen en evenementen ten behoeve van de leerlingen van de Brinkschool. De specifieke doelstellingen en taken van de ouderraad staan beschreven in haar huishoudelijke reglement (op te vragen bij de voorzitter).

De ouderraad van de Brinkschool komt 1x per maand op school bijeen, in principe elke eerste dinsdag van de maand. 

Wenst u als ouders/verzorgers ingelicht te worden over de activiteiten van de ouderraad van het afgelopen jaar over het beheer en de besteding van de ouderbijdrage? U kunt dit opvragen via orbrinkschool@gmail.com 

Schoolreis
De schoolreisgelden worden eveneens door de ouderraad geïnd en beheerd. Nadere informatie hierover ontvangen de ouders/verzorgers tegelijk met de informatie over de ouderbijdrage.