emailadres wachtwoord

Onze school

De Brinkschool ontleent haar naam aan haar ligging aan de voormalige ‘brink’ nabij het centrum, aan de Oude Brinkweg. Dit is een zeer rustige buurt. De school begon in 1970 in een semi-permanent gebouw met zes klassen. In 1985 verhuisde de school naar de huidige locatie aan de Oude Brinkweg. Het prachtige gebouw dateert uit 1948 en ademt een sfeer van rust en geborgenheid. 
Sinds september 2018 is onze school verdeeld over twee locaties. Deze tijdelijke oplossing is noodzakelijk geworden door de grote aanwas van het leerlingenaantal gedurende de laatste jaren. Onze bovenbouwgroepen 6, 7 en 8 hebben een 'eigen locatie' aan de Rummerinkhof 8.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen kunnen bewegen en spelen. Op onze ruime schoolpleinen bieden we veel speelmogelijkheden. Naast driewielers, loopfietsen, karren, scheppen, emmers etc.zijn er op het mooie afgesloten plein van onze kleuters (groepen 1 en 2) een klimtoestel, duikelrek, vogelnestschommel, zandbak, en ruimschoots ruimtes om te bewegen aanwezig. 

De middenbouwklassen (groepen 3 t/m 5) kijken uit op een eigen besloten plein met ruime speelmogelijkheden. Het plein wordt aan de achterzijde begrensd door een oude houtwal met majestueuze eiken. Zomers schaduw en in de wintermaanden veel licht. Net zoals het onderbouwplein is het bovenbouwplein voorzien van prachtige speeltoestellen, zoals een pannakooi, tafeltennistafel, basket, duikelrekken, groenstroken en het grote 'Brinkenfort'.

Het grootste gedeelte van bovenstaande speelmogelijkheden zijn middels de inzet van ouders tot stand gekomen. Hoge mate van vrijwillige ouderbetrokkenheid is ook kenmerkend voor onze school. 

Op 1 oktober 2018 telde onze school 294 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 13 groepen. Veel kinderen komen uit de directe omgeving van de school en in toenemende mate uit de nieuwbouwwijk Harener Holt. Ook uit andere wijken van Haren betrekt de school haar leerlingen.  
Begin april zullen we een zogenaamde instroom-groep opstarten voor de nieuwe vierjarigen, zodat de groepen 1 een aanvaardbare groepsgrootte behouden.

Volgens de huidige prognoses zal onze school doorgroeien tot een school van circa 390 leerlingen/16 groepen. Het huidige gebouw kan deze groei niet bergen. De gemeente Groningen is verantwoordelijk voor de huisvesting en onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwe schoollocatie aan de Rummerinkhof. Meer informatie over de stand van zaken omtrent de verhuisplannen naar de Rummerinkhof vindt u in onze nieuwsbrieven en kunt u inwinnen bij Bert Boers, directeur van obs Brinkschool.