We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Ons onderwijs

OBS Brinkschool is een openbare basisschool en staat open voor iedereen!

De Brinkschool moet de plek zijn waar je met plezier naartoe gaat. 'Presteren met plezier' is ons motto van waar wij uit werken. Wanneer je je namelijk prettig en veilig voelt en elke dag met plezier naar school gaat, kom je tot betere prestaties. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen bewust zijn van hun omgeving en de rol die zij zelf hierin spelen. We willen de balans zoeken tussen de individuele ontplooiing en de maatschappelijke verantwoordelijkheid.

OBS Brinkschool onderscheidt zich door:
  • Extra aandacht voor sport en bewegen, waarin wij vanuit het landelijke project Gezonde school een certificaat 'Sport & Bewegen' hebben behaald. Daarnaast passen wij bewegend leren toe in onze lessen daar waar mogelijk is. Een voorbeeld hiervan een rekenestafette of tafelbal.
  • Inzet van devices waar kinderen spelenderwijs de vakgebieden aangeboden krijgen d.m.v. oefensoftware of ICT-gerelateerde opdrachten maken waar de ICT-vaardigheden ingezet moeten worden
  • Samenwerking met Mikkelhorst in Haren door deelname aan natuureducatieve projecten (groepen 5) en samenwerking Kunst & Cultuur Groningen door elke groep een museum te laten bezoeken in regio Groningen.
  • Een doorgaande leerlijn Engelse taal van groep 1 t/m 8. We willen onze leerlingen vroegtijdig in aanraking laten komen met de taal, ze enthousiasmeren, ze het belang van deze taal meegeven en ze een behoorlijk fundament geven voordat ze de school verlaten.
Ons onderwijs kenmerkt zich door:
  • Opbrengst- en handelingsgericht werken vormen de basis van ons onderwijs. We hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en stellen ambitieuze, maar realistische doelen voor ieder kind. We streven naar evenwichtige aandacht voor al onze leerlingen en hun leerbehoefte. 
  • Differentiatie in instructie: de verkorte instructie voor de kinderen die de leerstof snel oppakken en direct aan de slag kunnen om vervolgens de verdieping in te gaan; basisinstructie en verlengde instructie die meer individueel of in kleine groepjes plaatsvindt waarin de leerkracht extra materiaal inzet om de leerstof op een andere wijze aan te bieden. De gedifferentieerde instructie is uitermate geschikt om tegemoet te komen aan de verschillen tussen leerlingen.
  • Voor de meer- en hoogbegaafde kinderen bieden wij specialistische aandacht in de zogenaamde 'Aanpak 4 groep'. Twee keer per week komen deze kinderen buiten hun eigen groepen samen om daar in hun behoefte te voorzien op gebied van leren leren, creatief denken en vakken als filosofie. 
Onze pedagogische aanpak kenmerkt zich door:
  • Het zijn van een Kanjerschool. Onze leerkrachten hebben een Kanjertraining gevolgd. Deze training richt zich op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van leerlingen. Ieder week krijgen alle kinderen een Kanjerles aangeboden.