We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?  
De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad voor het krijgen van medezeggenschap (zie ook https://infowms.nl/). Ouders en leerkrachten kunnen op deze manier meepraten of zelfs meebeslissen over het beleid van de school. In principe heeft de MR de vrijheid om elk onderwerp bespreekbaar te maken. De inspraak is vastgelegd in de wet Medenzeggenschap: per onderwerp verschilt de mate van inspraak: soms gaat het om adviesrecht, maar soms ook om instemmingsrecht.
 
De MR van de Brinkschool heeft zes leden, drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding).   
De oudergeleding van de MR vertegenwoordigt de stem van de ouders. Daarom streven wij een grote betrokkenheid van ouders na. We willen graag weten welke onderwerpen er spelen en agenderen die graag op de MR vergaderingen. De personeelsgeleding vertegenwoordigt de stem van de leerkrachten. Onderwerpen die bij leerkrachten spelen worden door de personeelsgeleding geagendeerd. De MR komt ongeveer tien keer in het jaar bij elkaar. Doorgaans is Bert Boers (unit-directeur) voor een deel van de vergadering aanwezig om de MR van informatie te voorzien of vragen te beantwoorden.
 
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: formele zaken als schoolgids, informatiegids en regelement maar ook huisvesting van de school, de indeling van de klassen, de Koningsspelen, de effecten van de Kanjertraining, TSO en de ontwikkeling van de nieuwe website.
 
Namens het personeel hebben de volgende leerkrachten zitting in de MR
·         Silvia van der Meijs (gr 4B)
·         Gea Hoiting (gr 3B)
·         Emma Smit (gr 5B)

Namens de ouders hebben de volgende personen zitting in de MR
·         Willem van der Ree (vader van Niek en Lotte, gr 7A en 4A)
·         Sander Claassen (vader van Kyan en Kaya, gr 5A en 7A)
·         Bianka Bijsterveld (moeder van Hugo, Phileine en Roos, gr. 1B, 3B, 6B)
 
Stichting Baasis en MR
De Brinkschool is onderdeel van Stichting Baasis. In het kader van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is Stichting Baasis begin 2009 van start gegaan. Ouders en leerkrachten vanuit alle scholen die aangesloten zijn bij de Stichting Baasis, zijn vertegenwoordigd via een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR), met als doel de overkoepelende beleidsmatige onderwerpen die bepaald worden via Stichting Baasis te bespreken. Ineke Rijpstra (leerkracht Brinkschool) is de vertegenwoordiger vanuit de Brinkschool voor de GMR. 

Meer weten over de GMR? Klik hier.
 
Vertegenwoordiging van ouders
Wellicht ten overvloede, maar voor de ouders in de MR gaat het erom dat de stem van ouders wordt vertegenwoordigd. Daarom hopen wij onderwerpen op de agenda te kunnen zetten die ouders bezighouden. Jullie input is hierbij van groot belang. Dus blijf ons voeden met informatie! Als jullie onderwerpen hebben om te bespreken, laat het de MR weten! Ook als je meer wilt weten over onderwerpen op de agenda van de MR of de GMR, neem contact met ons op! Schiet ons even aan op school of mail even naar mr.obsbrinkschool@stichtingbaasis.nl .
Notulen schooljaar 2020 - 2021 zijn te vinden op "Mijn School".

Medezeggenschapsraad Brinkschool

Medezeggenschapsraad Brinkschool

mr.obsbrinkschool@stichtingbaasis.nl