We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?  
De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingestelde raad voor het krijgen van medezeggenschap op school. Ouders en leerkrachten kunnen op deze manier meepraten of zelfs meebeslissen over het beleid van de school.  De inspraak is vastgelegd in de wet Medezeggenschap: per onderwerp verschilt de mate van inspraak: soms gaat het om adviesrecht, maar soms ook om instemmingsrecht.
 
De MR van de Brinkschool heeft zes leden bestaande uit drie leerkrachten die het schoolteam vertegenwoordigen en vier ouders die de ouders vertegenwoordigen.

Namens het personeel hebben de volgende leerkrachten zitting in de MR:
  • Gea Hoiting (gr 3A)
  • Ineke Rijpstra (gr 3B/3C)
  • Emma Smit (gr 5A)
Namens de ouders hebben de volgende personen zitting in de MR:
  • Frederick van Melle (voorzitter MR)
  • Bianka Bijsterveld
  • Lotte Stienstra
  • Cor van der Werf
De MR komt ongeveer tien keer in het jaar bij elkaar. Doorgaans is Joyce Mollema (directeur) voor een deel van de vergadering aanwezig om de MR van informatie te voorzien of vragen te beantwoorden.
 
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld: formele zaken als schoolgids, informatiegids en regelement maar ook huisvesting van de school, de indeling van de klassen, de effecten van de Kanjertraining, de ontwikkeling van de speerpunten in de school en de TSO.
 
Stichting Baasis en GMR
De Brinkschool is onderdeel van Stichting Baasis. In het kader van de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is Stichting Baasis begin 2009 van start gegaan. Ouders en leerkrachten vanuit alle scholen die aangesloten zijn bij de Stichting Baasis, zijn vertegenwoordigd via een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (de GMR), met als doel de overkoepelende beleidsmatige onderwerpen die bepaald worden via Stichting Baasis te bespreken. 

Marianne Velten (leerkracht Brinkschool) is de vertegenwoordiger vanuit de Brinkschool voor de GMR. 

Meer weten over de GMR? Klik hier.
 
Vertegenwoordiging van ouders
Wellicht ten overvloede, maar voor de ouders in de MR gaat het erom dat de stem van ouders wordt vertegenwoordigd. Daarom hopen wij onderwerpen op de agenda te kunnen zetten die ouders bezighouden. Jullie input is hierbij van groot belang. Dus blijf ons voeden met informatie! Als jullie onderwerpen hebben om te bespreken, laat het de MR weten! Ook als je meer wilt weten over onderwerpen op de agenda van de MR of de GMR, neem contact met ons op: mr.obsbrinkschool@stichtingbaasis.nl .