We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Kinderopvang SKH

Basisscholen zijn verplicht om kinderopvang aan te bieden buiten de lestijden. Wij hebben gekozen voor Stichting Kinderopvang Haren van 7.30 uur tot 18.00 uur. U heeft bij hen de keuze uit voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang wordt geregeld met Stichting Overblijven Brinkschool.
Voorschoolse Opvang (VSO)Tijdstip: 
Van ’s morgens 7.30 – 8.30 uur.

Aantal plaatsen:

Dit wordt in overleg bepaald. Een en ander hangt samen met de beschikbaarheid van pedagogisch medewerkers, of het kind per taxi wordt vervoerd, etc.

Locatie: 
Op dit moment wordt er nog geen VSO geboden in de school zelf. De kinderen worden daarom opgevangen aan de Waterhuizerweg 7, de hoofdlocatie van de SKH. De SKH verzorgt het vervoer naar school toe.

Activiteiten: 
Opvang is een verlengstuk van thuis. De huiselijke sfeer staat centraal. Na de begroeting en het afscheid nemen, mag uw kind zelf kiezen wat het gaat doen. Ze kunnen gaan spelen, lezen of iets creatiefs doen. Er vinden geen gerichte groepsactiviteiten plaats.

Kosten:
De tarieven voor de opvang kunt u vinden op www.kinderopvangharen.nl/tarieven. Het tarief is een vast bedrag per uur, ongeacht het tijdstip waarop u uw kind ’s morgens brengt. Het gaat om een bruto bedrag. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u via de overheid een toeslag aanvragen. Om u een idee te geven hoeveel toeslag u ontvangt, kunt u een berekening maken via www.toeslagen.nl. Zie ook bij ‘Tarief voor opvang’, kies in het menu ‘Kinderopvangtoeslag.

Leeftijd:
4-12 jaar.

Dagen:
In principe 5 dagen per week.

Opvang in vakanties: 
Ook tijdens vakanties en/of vrije dagen heeft u de mogelijkheid tot opvang.

Wachtlijst: 
Hiervoor kunt u contact opnemen met de SKH.

Buitenschoolse Opvang (BSO) Tijdstip: 
Dit verschilt per BSO locatie maar de SKH biedt 5 dagen per week opvang na schooltijd tot 18.00 uur en in vakanties 5 dagen per week van 08.00 tot 18.00.

Aantal plaatsen: 

De kinderen van OBS de Brinkschool worden op verschillende BSO locaties opgevangen. De kinderen van 4 tot 7 jaar worden opgevangen op BSO SimSalaBrink in de school zelf en op BSO Tovenaar aan de Waterhuizerweg 7.
BSO SimSalaBrink heeft plek voor maximaal 30 kinderen en maakt gebruik van diverse gedeelde klaslokalen in de school. BSO Tovenaar heeft plek voor 30 kinderen en is gevestigd in het hoofdgebouw van de SKH. In overleg met de planningsmedewerker wordt een keuze gemaakt uit deze 2 locaties.
Kinderen van 7 jaar en ouder stromen door naar één van de locaties voor oudere kinderen. De kinderen van OBS de Brinkschool kunnen kiezen uit de Reuze BSO (terrein Biotoop aan de Kerklaan 30) en BSO Erasmusheem (Erasmuslaan 23).
Op woensdag en vrijdag worden alle kinderen opgevangen op BSO Merlijn (Waterhuizerweg 7, hoofdlocatie SKH).
 
In schoolvakanties gaan kinderen van tot 7 jaar op maandag, dinsdag en donderdag naar BSO Tovenaar aan de Waterhuizerweg. De kinderen van 7 jaar en ouder gaan naar BSO Erasmusheem. Op woensdag en vrijdag worden alle kinderen opgevangen aan de Waterhuizerweg.
 
Activiteiten: 
Ook bij de buitenschoolse opvang is de huiselijke sfeer belangrijk. Tijdens de opvang is er dan ook een andere structuur dan onder de schooltijd. Voor alle kinderen is er een divers aanbod van zowel gezamenlijke als individuele activiteiten. Ook worden er regelmatig boeiende en interessante workshops aangeboden rond een bepaald thema (bijv. beeldend kunstenaar, schaken, muziek, enz.). Daarnaast is het bijvoorbeeld mogelijk dat de kinderen tijdens de opvang naar zwemles gaan.

Kosten: 
Op de website www.kinderopvangharen.nl/tarieven kunt u de tarieven per uur vinden. De tijd tot 18.00 uur wordt in rekening wordt gebracht. Het gaat hier om een bruto bedrag. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u via de overheid een toeslag aanvragen. Om u een idee te geven hoeveel toeslag u ontvangt, kunt u een berekening maken via www.toeslagen.nl Zie ook bij ‘Tarief voor opvang’., kies in het menu ‘Kinderopvangtoeslag’. Ook op de website van de SKH, www.kinderopvangharen.nl, vindt u informatie over dit onderwerp.

Aanmelden:
Op www.kinderopvangharen.nl kunt een aanmelding indienen voor opvang. Bij voorkeur doet u dit zodra u een schoolkeuze voor uw kind heeft gemaakt. Wij adviseren u om dit tijdig te doen.