emailadres wachtwoord

Instroomgroep

Zodra de leerlingenaantallen bij beide groepen 1 dusdanig toenemen dat wij van mening zijn dat er een extra groep bij dient te komen, creƫren wij een instroomgroep.

De leerkrachten van deze groep hebben dezelfde handelswijze als de leerkrachten van de groepen 1.

Het moment waarop de instroomgroep wordt gestart is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en verschilt per schooljaar.
Dit schooljaar is op 1 april 2019 de instroomgroep gestart onder leiding van juf Marga Hoekman en juf Elodie Grijpink.