We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Groep 5a en 5b

Er zijn twee groepen 5 op de Brinkschool.
Schooljaar 2019-2020
groep 5a: 22 leerlingen
groep 5b: 24 leerlingen
In groep 5a geeft juf Emma les en groep 5b krijgt les van juf Dineke en juf Yvette.

Groep 5 gaat voor het eerst op vrijdagmiddag naar school.
Naast de basisvakken technisch- en begrijpend lezen, rekenen, taal en spelling komen er nieuwe vakken bij. Vanaf groep 5 wordt er geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek gegeven. Hiervoor krijgen de kinderen ook toetsen waarvoor thuis moet worden geleerd. Daarnaast werken we bij Engels nu in een werkboekje.

Bij rekenen wordt voor het eerst gerekend met sommen tot 1000 en komen voor het eerst deelsommen aan bod.
Bij taal leren de leerlingen zinnen nog verder ontleden (voorzetsel en bijvoeglijk naamwoord) en werken we aan de woordenschat.
Spelling richt zich voornamelijk op het uitbreiden van de ‘regelwoorden’ die nu steeds ingewikkelder worden.  

Naast deze vakken hebben we nog aandacht voor creatieve ontwikkeling, schrijven, gymnastiek en sociale zelfredzaamheid
Extra sporten gebeurt ook in groep 5. Zo krijgen we samen met groep 6 drie schaatslessen en gaan we voor de eerste keer naar een sporttoernooi (unihockeytoernooi) met andere scholen.
Speciaal in groep 5 is het werken in de schooltuintjes.