We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Groep 5

Er zijn twee groepen 5 op de Brinkschool.

Naast de basisvakken technisch- en begrijpend lezen, rekenen, taal en spelling komen er nieuwe vakken bij. Vanaf groep 5 wordt er geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek gegeven. Hiervoor krijgen de kinderen ook toetsen waarvoor thuis moet worden geleerd. Daarnaast werken we bij Engels nu in een werkboekje.

Bij rekenen wordt voor het eerst gerekend met sommen tot 1000 en komen voor het eerst deelsommen aan bod. Bij taal leren de leerlingen zinnen nog verder ontleden (voorzetsel en bijvoeglijk naamwoord) en werken we aan de woordenschat. Spelling richt zich voornamelijk op het uitbreiden van de ‘regelwoorden’ die nu steeds ingewikkelder worden.  

Naast deze vakken hebben we nog aandacht voor creatieve ontwikkeling, schrijven, gymnastiek en sociale zelfredzaamheid. Extra sporten gebeurt ook in groep 5. Zo krijgen we samen met groep 6 drie schaatslessen en gaan we voor de eerste keer naar een sporttoernooi (unihockeytoernooi) met andere scholen.

Speciaal in groep 5 is het werken in de schooltuintjes.