emailadres wachtwoord

Groep 3a en 3b

Er zijn twee groepen 3 op de Brinkschool. In groep 3a geeft juf Gea les en groep 3b krijgt les van juf Renske en juf Ineke.

In groep 3 staat het leren lezen en schrijven centraal. Het leren lezen doen we met de nieuwste methode (Kim versie) van ‘Veilig leren lezen’ met hulp van ‘Zoem de Bij' Tot ongeveer januari leren we om de dag een nieuwe letter met een bijbehorend ankerwoord; een soort geheugensteun om de letters te onthouden (bv. k – kim). 
Daarnaast is er ook aandacht voor woordenschat, spelling, gesprekken voeren, leesbeleving etc. 
Wij hebben de beschikking over computers en iPad-s om de leerlingen verder te laten oefenen met de stof. Thuis kan er ook gewerkt worden met de methodesoftware van ‘Veilig leren lezen’.

Bij het rekenen leggen we de basis voor de verschillende rekengebieden. We maken de stap naar de echte rekensommen. Ook beginnen we met: klokkijken, rekenen met geld en meetkunde. We doen dit veelal vanuit concrete situaties die met concreet materiaal uitgespeeld worden.

Naast deze basisvakken is er ook tijd voor de creatieve ontwikkeling, gymnastiek, Engels, wereldoriëntatie en sociale zelfredzaamheid.