emailadres wachtwoord

Aanmelden en inschrijven

Wanneer u uw kind bij ons wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met de directeur voor het maken van een afspraak. Hij kan u in een gesprek alles over de school vertellen. Tevens krijg u dan een rondleiding door de school. Voor nieuwe ouders vinden wij het van belang om dit voorafgaand aan een eventuele aanmelding te doen. 
  
Kleuters worden, voordat ze vier jaar zijn, uitgenodigd om kennis te komen maken. Ze mogen in overleg met de betrokken leerkracht drie dagdelen meedoen in de klas. Op de eerste schooldag na de vierde verjaardag mag de kleuter dagelijks naar school. Kinderen die in juni of juli 4 jaar worden starten na de zomervakantie, zij kunnen tijdens de wisselochtend voor de zomervakantie komen kennismaken met de nieuwe groep en leerkracht.
De leerkracht van de groep zorgt voor de eerste opvang en zal er in samenwerking en overleg met de ouder(s)/verzorgers(s) voor zorgen dat het kind zich zo snel mogelijk thuis voelt in de groep.

Oudere kinderen, die van een andere school komen, krijgen ook de gelegenheid om kennis te maken met de groep waarin zij worden opgenomen. Op grond van een onderwijskundig rapport van de vorige school en een intakegesprek met de ouders, krijgt de school een beeld van wat nodig is om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.
 
Klikt u door naar de gewenste informatie: 
* Aanmeldformulier Brinkschool