We sturen je graag een notificatie bij belangrijk nieuws:Ja doen!Niet nu
emailadres wachtwoord

Aanmelden en inschrijven

Aanmelden en inschrijven
Wanneer u uw kind bij ons wilt aanmelden, kunt u contact opnemen met de directeur of schoolcoördinator voor het maken van een afspraak. Onze directeur, Joyce Mollema, en schoolcoördinator, Shefali Kremer, kunnen u in een kennismakingsgesprek alles over de school vertellen en u krijgt een rondleiding om een impressie van de school te krijgen.

Aanmelden
Voorafgaand aan of na het kennismakingsgesprek en de rondleiding kunt u uw kind aanmelden. U kunt uw kind aanmelden door het formulier in te vullen dat u krijgt tijdens het kennismakingsgesprek of dit opvragen bij directie op locatie. Let op: een aanmelding is nog geen inschrijving.

Aanmelding – inschrijving van een toekomstige kleuter
Als uw kind 3 jaar en 9 maanden is, nemen we contact met u op om het proces van aanmelding naar inschrijving te bespreken.
Om te zorgen dat een kind zo goed mogelijk kan starten op onze school, vragen we u om toestemming om contact te leggen met de evt. voorschoolse voorziening waar uw kind heen gaat. Het doel van het contact is om te bespreken hoe het kind zich ontwikkelt en wat er voor nodig is om zo goed mogelijk te starten op onze school. Ook zal onze zorgspecialist of kleuterbouwcoördinator contact met u leggen om van u te horen hoe u vindt dat uw kind zich ontwikkelde tot aan de kleuterleeftijd.

Over het algemeen zien we dat, na bovenstaande stappen te hebben genomen, een kind geplaatst kan worden. De aanmelding wordt dan omgezet in een inschrijving.

In een enkel geval kan het voorkomen dat we meer informatie nodig hebben om te bepalen of een kind ingeschreven kan worden. We berichten u hierover. Als we uw kind niet kunnen plaatsen, nodigen we u uit voor een gesprek en lichten toe waarom wij niet de geschikte school voor uw kind zijn. We kijken graag met u mee naar een andere passende(r) plek.

We kijken zorgvuldig in welke groep we een kind plaatsen. Als dit duidelijk is, neemt de leerkracht van de groep contact met u op.

Aanmelding – inschrijving van een zij-instromer

Zij-instromers zijn kinderen die al op een basisschool zitten maar (bijv. vanwege een verhuizing) de overstap naar onze school willen maken.
Ouders die een overstap naar onze school overwegen voor hun kind, worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Daarna kunt u bepalen of u uw kind aan wilt melden op onze school.

Als uw kind aangemeld is, nemen we contact op met de basisschool waar het kind op dat moment ingeschreven is. We informeren bij de leerkracht en/of de intern begeleider hoe het kind zich ontwikkelt, of er bijzonderheden zijn en bepalen aan de hand van de informatie of een kind op onze school geplaatst kan worden.

Over het algemeen zien we dat, na bovenstaande stappen te hebben genomen, een kind geplaatst kan worden. De aanmelding wordt dan omgezet in een inschrijving.

In een enkel geval kan het voorkomen dat we meer informatie nodig hebben om te bepalen of een kind ingeschreven kan worden. We berichten u hierover. Als we uw kind niet kunnen plaatsen, nodigen we u uit voor een gesprek en lichten toe waarom wij niet de geschikte school voor uw kind zijn. We kijken graag met u mee naar een andere passende(r) plek.

We kijken zorgvuldig in welke groep we een kind plaatsen. Als dit duidelijk is, neemt de leerkracht van de groep contact met u op.
 
Wendagen: start eerste schooldag voor kleuters
Kleuters worden, voordat ze vier jaar zijn, uitgenodigd om kennis te komen maken met de klas en de leerkracht. Ze mogen in overleg met de betrokken leerkracht drie dagdelen meedoen in de klas voorafgaand aan hun vierde verjaardag. U wordt door de leerkracht(en) van de kleutergroep ongeveer 3 weken voordat uw zoon/dochter 4 jaar wordt, benaderd om een afspraak te maken voor de wendagen. Op de eerste schooldag na de vierde verjaardag mag de kleuter dagelijks naar school.

Uitzonderingen
Soms starten we, vanwege de groei van de school, gaandeweg het schooljaar een nieuwe kleutergroep. Als uw kind in die groep geplaatst wordt, kan het voorkomen dat wendagen niet mogelijk zijn. Uw kind kan dan, na overleg met de leerkracht, starten zodra de groep begonnen is.

Kinderen die na 1 juli 4 jaar worden, starten na de zomervakantie op school. Zij kunnen tijdens de wisselochtend voor de zomervakantie komen kennismaken met de nieuwe groep en leerkracht.

Wendagen voor zij-instromers
Zij-instromers krijgen ook de gelegenheid om kennis te maken met de groep waarin zij worden opgenomen. De leerkracht(en) van de groep waar het kind in geplaatst wordt, neemt / nemen contact met u op om te bespreken wat nodig is voor uw kind.